Dokumenthanteringsplan - Haninge kommun

7709

Manual processer och rutiner LOV 161003.pdf - e-Avrop

Genomförandeplan i procapita molndal. se • Praktisk genomgång vid   25 aug 2020 Gallras efter att massrapportering är utförd i procapita. Genomförandeplan dagverksamhet. Ja. Ja. Digitalt, papper. Procapita/Lifecare, närarkiv.

Genomförandeplan procapita

  1. Plantagen halla oppettider
  2. Lundbergs investmentbolag

Placera desamma i Omvårdnadspärme n. "HSL-insatser" och Genomförandeplan 4. Delegering Bedöma om HSL-insatserna ska delegeras eller utföras av ssk/at/sjg. Sjukskötersk a, arbetsterape ut eller sjukgymnast. Sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Direkt.

Karlshamns kommun

Email. FÖRVARING OCH HANTERING AV INDIVIDUELL GENOMFÖRANDEPLAN . Genomfrandeplanen ska alltid godkännas av enhetschefen innan den kan sättas i den enskildes kontaktpärm.

Manualer och hjälp - Järfälla kommun

Genomförandeplan procapita

2.

Genomförandeplan procapita

Ansvaret kan däremot inte delegeras. Verkställighets dokumentation enligt SoL och LSS förs på genomförandeplan och i social journal. Genomförandeplan En genomförandeplan är en dokumenterad planering som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförandet Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise När planen är skickad visas detta med datum och klockslag. 2.1.3 Upprätta flera genomförandeplaner Om man framöver skall upprätta fler genomförandeplaner, klickar man på Hej! Jobbar inom äldreomsorgen och vi använder ett program som heter ProCapita för att dokumentera.
Jamkaran well

Genomförandeplan procapita

2.

• Varje verkställande enhet upprättar en genomförandeplan för aktuella beslut. Det vill säga att i det särskilda boendet och i hemtjänsten finns en Manualer för utförare avseende Procapita och Lifecare genomförandeplaner, dokumentation, ny insats, sammanställningsverktyg och verkställighet. 200825 Manual generell för genomförandeplan Lifecare.pdf (PDF-dokument, 1,1 MB) • Om personen har svårighet att kommunicera är en noggrann beskrivning i genomförandeplanen viktig, till skillnad från den som själv för dagen kan beskriva hur hjälpen och stödet ska utföras. En del personer behöver använda bilder och symboler för att framföra sina önskemål, andra personer behöver personal Genomförandeplanen – det här gäller Genomförandeplanen beskriver hur en insats ska genomföras En genomförandeplan har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet.
Gnosjö kommun växel

Genomförandeplan procapita inkomstslaget kapital lag
ekonomiprogram universitet
reference personal letter sample
level 1 trauma
lean education and training

Rutin för social dokumentation i Äldreomsorgen - Skövde

Genomförandeplan ej fullständig: En bevakning via ProCapita skickas till ansvarigt hemvårdsområde och vårdboende chef Höganäs kommun - hoganas.se RUTIN 1(9) Datum Vår beteckning 2017-11-09 VON 2857 Stöd till äldre och funktionsnedsatta 1. Inledning Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till enhetschefer, gruppledare Manual skapa / uppdatera genomförandeplan i Lifecare Alla kunder ska ha en genomförandeplan inom 3 veckor från det att beslutet verkställts. Processen gällande genomförandeplan är att den ska följas upp sex månader efter upprättandet eller tidigare vid förändringar av behov/mål. Ett år efter att den Dokumentnamn: Lathund Procapita Boendehandledare Sida: 3 (4) Skapad av: Stefan Söderberg Beslutad av: Reviderad den: 120125 Att arbeta med Genomförandeplan måste man klicka på datumperioden under genomförandeplan sedan på fliken procapita text, där kan du sedan skriva in den text du vill ha i genomförandeplanen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Socialnämnden

Skriva ut i en genomförandeplan: https://guide.kumla.se/media/20150820/1193/Doc2.pdf. Genomförandeplan SoL.pdf: 1.6 MB 2019-06-20 08.10 Genomförandeplan undantaget SoL.pdf: 1.5 MB 2019-06-20 08.12 manual-for-genomforandeplan-lss.pdf: 779.4 kB 2020-06-22 13.43 rubriker-i-procapita-for-genomforandeplan-lss.pdf I Procapita upprättar du som utförare: genomförandeplan för varje brukare. social journal och anteckningar. Så används Procapita.

Kommunens handläggare beslutar om insatser för en person och gör en beställning i Procapita till vald utförare. Som utförare tar du emot och verkställer uppdraget/beställningen i Procapita. Procapita.