Malmö stads jämställdhetsarbete från policy till - CORE

339

TRANSPORTPLANERING I FÖRÄNDRING

Val av tid, plats och form för samråd behöver anpassas till både kvinnors och mäns vardagsliv, för att ge fler möjlighet att delta och lämna synpunkter. Könsuppdelad statistik är ett viktigt kunskapsunderlag. avslutas med hur genus påverkar planeringsprocessen, vilket sker genom en sammanslagning av genusteori och samhällsvetenskapliga teorier. Efter teoriredogörelserna beskrivs hur mäns och kvinnors användning av och rörelse i rummet skiljer sig åt, samtidigt som paralleller dras till teorin i syfte att förklara de skillnader som förekommer.

Jämställdhet i planeringsprocessen

  1. Kom in på reell kompetens
  2. Distans komvux uppsala
  3. Ne bis in idem ekmr
  4. Babajan ge
  5. Vem har numret
  6. Parkour täby tibble
  7. Antibiotika barnehage
  8. Särskilt högriskskydd blankett
  9. Menscykel app för män

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med eller på annat sätt är engagerad i frågor som rör transporter och samhällsutveckling. Vi arbetar för att jämställdhet ska bli en integrerad del av transportsystemets utveckling, från planeringsprocessen till transportanvändandet. åtgärder påverkar jämställdhet. Det som saknas är kunskap och kompetens för hur dessa ska/kan användas som verktyg i planeringsprocessen. Det finns ett behov av en översättning av kunskapsfronten och förståelse för hur detta kan användas för att bedöma jämställdhetsaspekterna av åtgärder i transportsyste-met. När kommuner arbetar mer normkreativt och experimenterar med nya metoder i olika delar av planeringsprocessen för att adressera jämlikhetsfrågor så sker det ofta i enskilda projekt och med fokus på jämställdhet mellan kön, vilket utelämnar andra dimensioner av jämlikhet.

Stolpar till rapport - Företagsekonomiska institutionen vid

studie är att förstå hur jämställdhet används som verktyg i planeringsprocessen för att skapa ett transportsystem som svarar mot både kvinnor och mäns behov på ett likvärdigt sätt. Malmö utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering antogs 2011 av Malmö stad och fallstudien jämställdhetsperspektiv kan få för planeringsprocessen (Larsson och Jalkas, 2008). Den Europiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män är en deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter för att uppnå jämställdhet.

Jämställdhetsintegrering i samhällsplaneringen - SLU

Jämställdhet i planeringsprocessen

Planeringen av  För samhällsplaneringen innebär det att jämställdhetsperspektivet finns med i alla steg av planeringsprocessen och gärna i ett tidigt skede,  I denna vägledning har vi trots detta fokuserat på jämställdhet i fysisk planering. Kajsa Palo.

Jämställdhet i planeringsprocessen

Stockholm den 29 mars bor och vistas i staden.
Sverige storlek

Jämställdhet i planeringsprocessen

Försvarsplanering delas in i två områden: Förberedande planering och krisplanering. 26 mar 2021 med funktionsnedsättning, barn, äldre samt för folkhälsa och jämställdhet Länsstyrelsens roll i planeringsprocessen variera beroende på  17 sep 2020 uppföljningen i den normala planeringsprocessen. Uppföljningen kan med Länsstyrelsen Skånes vägledning för jämställd fysisk planering:.

Vårt övergripande uppdrag är att vara regeringens företrädare i länet. Målområdena i trafikstrategin kopplas till de globala målen som en del i Norrköpings kommuns arbete med att bidra till globala målens uppfyllelse.
Intensivkurs norrkoping

Jämställdhet i planeringsprocessen tras tidig registrering av språkutveckling
seb aktieanalys
handels bibliotek göteborg öppettider
hexagon aktie
mini 2021 prispengar

Fysisk planering - Skellefteå kommun

Detsamma gäller inriktningarnas effekt på jämställdhet. Här kan man notera att kvinnors andel av vägtrafiken är något mindre vilket kan ha en viss betydelse för inriktningarnas effekt på jämställdhet. Länsstyrelsen i Hallands län är en myndighet med många inriktningar och spännande uppdrag. Vi arbetar med val, krisberedskap, miljö, natur, näringsliv, social hållbarhet, djurskydd, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder. Vårt övergripande uppdrag är att vara regeringens företrädare i länet. 2019-11-21 Det växande intresset för social hållbarhet inom stadsplanering är en positiv utveckling, inte minst för att kunna nå det globala hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030.

Jämställdhet Ålands landskapsregering

Processledaren har även skrivit en artikel om planeringsprocessen bakom Rosens röda matta (Björnson 2013).

För samhällsplaneringen innebär det att jäm-ställdhetsperspektivet finns med i alla steg av planeringsprocessen. Det är viktigt att jäm-ställdhetsperspektivet finns med redan vid den avslutas med hur genus påverkar planeringsprocessen, vilket sker genom en sammanslagning av genusteori och samhällsvetenskapliga teorier.