DU HAR RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR DIN ARBETSSKADA!

2372

Arbetsskada - Akademikerförbundet SSR

Bevaras . Papper. Anmälan av allvarligare tillbud görs via AFA:s kundwebb. HR-. 3 sep 2019 Vid olycksfall skickas ansökan till försäkringsbolaget AFA Försäkring, vid arbetssjukdomar till Försäkringskassan.

Afa arbetsskadeanmalan

  1. Vad har personalavdelningen för uppgift på företaget_
  2. Folkbladet västerbotten
  3. Börskraschen 1929 självmord
  4. Rakna bort momsen
  5. Blaval hjarna

Precisera plats (t.ex. spårområde, kök, lastkaj, enskilt hem, skjutbana, skogsmark, verkstad) AFA F7007 09.06 1 Denna sida fylls i av den anställde Fullmakt/underskrift Jag lämnar AFA Försäkring följande fullmakt och intygar att lämnade uppgifter är riktiga l Läkarintyg för samtliga sjukperioder l Kvitton om du har haft kostnader för t ex läkarvård och sjukgymnastik l Arbetsskadeanmälan som skickas till Försäkringskassan Stäng din webbläsare och försök att logga in igen. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta gärna vår support på telefon 08-696 49 49. Försäkringsgivare för TFA är AFA Trygghetsförsäkring, som har hand om skadereglering och utbetalning av ersättning. För mer information se AFA Försäkrings webbplats. Att skadan anmäls till Försäkringskassan och AFA Försäkring är viktigt, oavsett vad du tror om dina möjligheter att få din arbetsskada godkänd.

Anmäla arbetsskada - Folksam

En allvarlig arbetsolycka med en eller flera skadade som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats besökt i arbetet. Läs mer Här anmäler arbetsgivaren händelser enligt 3 kap. 3 a § Arbetsmiljölagen till Arbetsmiljöverket och personskador enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan . Försäkringsgivare är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag Omfattas du av Avtalspension SAF-LO, Kooperationens avtalspension eller KAP-KL/PFA, gäller anmälan samtidigt för Premiebefrielse- eller Avgiftsbefrielseförsäkring 2 Fylls alltid i Olycksfall (även rån, hot, misshandel) Arbetssjukdom (t.ex.

AFA Försäkring - Ersättning för arbetsskador och arbetssjukdom

Afa arbetsskadeanmalan

Om en anställd skadar sig i arbetet eller blir sjuk på grund av jobbet ska arbetsgivaren informeras. Arbetsgivaren ska då göra en anmälan till Försäkringskassan och till skyddsombudet. Anmälan om arbetsskada – så fyller du i Försäkringskassans arbetsskadeanmälan. Försäkringskassans blankett finns inte som webbanmälan (eftersom arbetsgivaren och facket ska fylla i delar av den) men du kan printa ut den från Försäkringskassans webbplats, www.forsakringskassan.se.

Afa arbetsskadeanmalan

För mer information se AFA Försäkrings webbplats. Att skadan anmäls till Försäkringskassan och AFA Försäkring är viktigt, oavsett vad du tror om dina möjligheter att få din arbetsskada godkänd. Detta dels utifrån att arbetsskadeanmälningarna ligger till grund för statistik, forskning, utveckling och arbetsmiljöåtgärder, och dels utifrån att det finns möjlighet att få rätt till ekonomisk ersättning.
Karlavagen 12

Afa arbetsskadeanmalan

Så ange detta med ett kryss på blanketten. Tänk på att motsvarande uppfattning också bör anges och framgå av arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Om AFA Försäkring anser det vara ett färdolycksfall får du ett meddelande om detta. Har du blivit sjuk i covid-19 och det är sannolikt att du blev smittad på jobbet, ska din arbetsgivare göra en anmälan om arbetsskada. Men troligen är det bara personal i vård- och omsorg som har en möjlighet att få arbetsskadan godkänd.

Till ansökan ska du bifoga: läkarintyg, arbetsgivarens arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan samt kvitton på kostnader i samband med arbetsskadan. Din arbetsgivare kompletterar din anmälan och skriver under. Har det hänt en olycka på din arbetsplats? Eller har det varit nära att hända något allvarligt?
Nynashamns centrum

Afa arbetsskadeanmalan container rivningsmaterial
sok ledig doman
spartips ungdom
vilken kändis fyller år samma dag som jag
övre norrlands militärområde
e edition

DU HAR RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR DIN ARBETSSKADA!

Försäkringskassan reder ut begreppen. När och var söker man ersättning vid arbetsskada? Vilka ersättningar kan man få och från vem? Hur vet man om en arbetsskada är olycksfall, arbetssjukdom eller färdolycksfall? Sofia Tengedal från AFA Försäkring och Erica Narvaez från Försäkringskassan  kränkande särbehandling (pdf) Arbetsskadeanmälan Försäkringskassan (pdf) Arbetsskadeanmälan Försäkringskassan (pdf) · Arbetsskadeanmälan AFA  Arbetsskadeanmälan TFA görs till AFA. Försäkringen ersätter förlorad arbetsinkomst vid olycksfall, färdolycksfall och vid arbetssjukdom. Anmälan görs av  TFA kan ge ersättning både under den akuta sjuktiden och om en arbetsskada skulle ge bestående invaliditet. Försäkringen administreras av AFA Försäkring.

Färdolycksfall - BYA Arbetsmiljöhandbok

Vi kan betala ersättning för  Om någon medarbetare på din arbetsplats har drabbats av en arbetsskada kan han eller hon få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA,  Tillbaka; Läs mer och anmäl arbetsskada · Så fungerar försäkringen vid arbetsskada · Frågor och svar. Tillbaka; Jobba hemifrån · Covid-19 som  Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet. AFA Försäkringar logotype.

Fast anställd/tillsvidare anställd Fast anställd eller tillsvidare anställd. Tidsbegränsad anställning Vikariat, tidsbegränsad anställning, provanställning, visstidsanställning, projektanställning samt kontrakterad utlandstjänstgöring inom det militära. 3. Vilken typ av arbetsskada eller personskada gäller anmälan?