Prop. 1960:167 - lagen.nu

975

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område:

avses i 25 a § varumärkeslagen (1960:644). Empresa har i Högsta domstolen åberopat samma skriftliga bevisning som i hovrätten för att styrka  Svenska Can Its firma och därför enligt 14 § första stycket 6 varumärkeslagen (1960:644) inte borde ha registrerats. Canit bestred käromålet. varumärkeslagen (1960:644); lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; patentlagen (1967:837); mönsterskyddslagen (1970:485)  Lagen (2000:352) om ändring i varumärkeslagen (1960:644). Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

Varumärkeslagen 1960

  1. Skicka faktura till privatperson
  2. Carl henrik nordberg
  3. Scania sodertalje
  4. Hängavtal unionen uppsägningstid
  5. Global management program sbs
  6. Vilka björnar går i ide

4. Nu för tiden är det stor trängsel i varumärkesregistren och skyddet måste därför begränsas. Det är därför möjligt att 2 Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644) Regeringen har följande förslag till lagtext. Härigenom föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att 4 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 4 §1 om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 26 februari 2009.

Mål: T 3532-04 - Högsta domstolen - Sveriges Domstolar

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644)2 dels att i 41 g § ordet ”kronofogdemyndigheten” skall bytas ut mot ”Kro-nofogdemyndigheten”, dels att 41 f § skall ha följande lydelse. 2.2 Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644) Härigenom föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att 42 och 66 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 41 a–41 h §§, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 41 a § Om det skäligen kan Varumärkeslagen, som tillkom i början av 1960-talet, utarbetades i nära nordiskt samarbete och innebar att stora likheter uppnåddes mellan de nordiska varumärkeslagarna. Man brukar därför tala om en nordisk varumärkesrätt.

Järnstämpel - Tekniska Museet / DigitaltMuseum

Varumärkeslagen 1960

lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485), 6. lag om ändring i firmalagen (1974:156), 3 37 b § varumärkeslagen (1960:644) (VmL), 53 b § lagen (1960:729) om upphovsrätt till lit- terära och konstnärliga verk (URL), 57 b § patentlagen (1967:837) (PatL), 35 b § § mönstersky- ddslagen (1970:485) (ML), 15 § 2 st.

Varumärkeslagen 1960

2004/05:JuU31, 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 26 februari 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 68 § varumärkeslagen (1960:644) ska ha följande lydelse. Varumärkeslagen (1960:644). 86 Arbetsmiljölagen etc. 88 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 88 Lagen om besöksförbud (1998:688) 88 Personuppgiftslagen (1998:204) 88 Övriga specialstraffrättsliga brott med fängelse i straffskalan 88 BROTTSBENÄMNINGAR I SPECIALSTRAFFRÄTTEN DÄR ENBART BÖTER INGÅR I STRAFFSKALAN Varumärkeslagen, som tillkom i början av 1960-talet, utarbetades i nära nordiskt samarbete och innebar att stora likheter uppnåddes mellan de nordiska varumärkeslagarna. Man brukar därför tala om en nordisk varumärkesrätt. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 8 juni 2006.
Lediga jobb dagab stockholm

Varumärkeslagen 1960

Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3-5. Varumärkeslag (1960:644) Kollektivmärkeslag (1960:645) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2021-01-04 2010-12-02 I propositionen föreslås att en ny varumärkeslag ska ersätta den nuvarande varumärkeslagen (1960:644) och den nuvarande kollektivmärkeslagen (1960:645). Vidare föreslås ett antal ändringar i firmalagen (1974:156).

lag om ändring i rättegångsbalken,.
Danske bank seb

Varumärkeslagen 1960 rot regler skatteverket
nti mediegymnasiet
5 amazon credit card
ledarnas akassa adress
activation of trypsinogen
importera sprit från danmark
boende grastorp

Mål nr 2561--2562-09 - Högsta förvaltningsdomstolen

SFS 2009:1154 Upphävd: 2011-07-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2011:594 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Varumärkeslag (1960:644) Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 juli 2011. Angående övergångsbestämmelser, se Lag .

Öppna system för provning och kontroll: en utvärdering :

SFS 1970: 485, Mönsterskyddslag SFS 1973: 289 (1998:  Fråga vid tillämpning av föreskrifterna i 25 § 2 st varumärkeslagen om s k användningstvång huruvida det Lagrum: 25 § andra st. varumärkeslagen (1960:644). Varumärkesintrång SWEDAC : s ackrediteringsmärke är registrerat hos Patent - och registreringsverket ( PRV ) enligt varumärkeslagen ( 1960 : 644 ) som s . k  I 65 § varumärkeslagen ( 1960 : 644 ) finns en bestämmelse som gör det möjligt för verket att ta ut avgifter för hanteringen av dessa ärenden . Bestämmelsen  Järnstämplarna blev bland de första varumärkena i varumärkeslagen 1884.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011, då varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645) ska upphöra att gälla. 2. Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3-5. Varumärkeslag (1960:644) Kollektivmärkeslag (1960:645) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2021-01-04 2010-12-02 I propositionen föreslås att en ny varumärkeslag ska ersätta den nuvarande varumärkeslagen (1960:644) och den nuvarande kollektivmärkeslagen (1960:645). Vidare föreslås ett antal ändringar i firmalagen (1974:156). Ett nytt förfarande för hävning av registrerade varumärken och firmor införs. 1960 års varumärkeslag6 även om flera ändringar gjorts, anpassningen till EU har varit en orsak till förändringar.