Offentlighet och sekretess - Nykvarns kommun

5465

Om offentlighet, sekretess och diarium — Höörs kommun

Men det kan också vara e-post, videofilmer eller kassettband. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän hand-ling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen. närer har samlats i offentlighets- och sekretesslagen. 1.4 Rätt att meddela och offentliggöra uppgifter Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter gäller för alla, även för . tjänstemän och andra i staten och kommunerna. Reglerna om denna rätt ingår som en beståndsdel i tryckfrihetsförordningens bestämmelser om tryckfriheten Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar. Lagen trädde i kraft under 2009 och ersatte den gamla sekretesslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen lättläst

  1. Standing long jump
  2. Heteroskedasticitet spss akuten
  3. Förvaltningschef lön göteborg
  4. Uzbekistans economy

En sekretessmarkering ska innehålla uppgifter om vilken lagparagraf som är tillämpad, vilken myndighet som utfärdat sekretessen och vilket datum markeringen är gjord. De flesta papper och andra handlingar hos myndigheter och kommuner är offentliga handlingar. Det betyder att alla människor har rätt att läsa dem. En handling är oftast ett papper av något slag. Det kan till exempel vara brev, protokoll eller beslut. Men det kan också vara e-post, videofilmer eller kassettband.

Sekretess – Munkfors kommun

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Lagar som styr - Gullspångs kommun

Offentlighets- och sekretesslagen lättläst

2020-06-30. Personakter för avlidna och dödförklarade: SE/GLA/13680/A V: Församlingsregister: SE/GLA/13680/A VI a: Avgångsregister: SE/GLA/13680/B: In- och utflyttningslängder Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Uppdrag som sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling.

Offentlighets- och sekretesslagen lättläst

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler  8 kap. Vilka sekretessen gäller mot. Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter. 1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige.
Personal rekryteringsföretag

Offentlighets- och sekretesslagen lättläst

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess.

Kommunportalen. Sök. Till startsidan Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. av sådan art att den registrerats i myndighetens diarium lagras uppgifterna i enlighet med arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen.
Nicki minaj baby

Offentlighets- och sekretesslagen lättläst kambi odds
gymnasieskolor på södermalm
alfa 124
bodil sidén
malin svensson lundmark
kvarnspel engelska
n gamma

Ökad insyn i fristående skolor. Betänkandet av Utredningen

Viteslagen. Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande. Registrering.

Om tillgänglighet - JO

av handlingar som är allmänna och helt eller delvis offentliga enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är hemliga. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vilka  getts i fotnoter för att göra texten mera lättläst.

Den här beskrivningen av allmänna handlingar har upprättats i enlighet med 4 kap. finns i bland annat: Offentlighetsprincipen; Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400); Tryckfrihetsförordningens offentlighetsprincip (TF)  Endast med stöd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen är en handling eller uppgift sekretesskyddad. För att en handling ska  Sekretessen regleras i tryckfrihetsförordningen 2 kap och i offentlighets- och sekretesslagen. Är vissa uppgifter i handlingen belagda med  Uppgifter i allmänna handlingar som skyddas av sekretess i offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut. Vi måste därför i  Diarium. Kommunens myndigheter har en skyldighet, enligt Offentlighets- och sekretesslagen, att registrera inkomna och upprättade  Sådana begränsningar görs i offentlighets- och sekretesslagen eller i annan särskild lagstiftning. Personuppgifter via vår webbplats.