Ändringar i Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco

1347

Parterna sluter detta avtal ”RO-avtalet” - Reservofficerarna

2017-03-14 Villkorsavtalet OFR/S,P,O och Villkorsavtal-T SACO-S och Villkorsavtal SEKO. Du hittar de olika villkorsavtalet på Arbetsgivarverkets webbplats . Avtalen innehåller anställningsvillkor såsom lön och olika typer av ersättningar, bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet samt uppsägningstid. Saco-S Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13 1 § I Huvudavtalet 2000-06-13 görs de ändringar som framgår av 2 §.

Villkorsavtalet saco

  1. Matthuset malmö öppettider
  2. Högskola uddevalla

Detta avtalstryck innehåller Villkorsavtal i sin helhet, i lydelse från och med den 1 juni 2013 enligt förhandlingsprotokoll 2012-09-04, in … In this agreement, the regular working hours are regulated in accordance with Chapter 4, Section 6 and the regular weekly working time, in accordance with Chapter 4, Section 13 of the central collective agreements Villkorsavtal and Villkorsavtal-T respectively. Villkorsavtal (tidigare ALFA) och Villkorsavtal-T (tidigare ALFA-T) är centrala kollektivavtal som reglerar generella anställningsvillkor för alla anställda hos myndigheter under staten. Avtalen har tecknats mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S och SEKO och hette tidigare ALFA och ALFA T. slutit villkorsavtal med Saco-S respektive SEKO. Dessa avtal skiljer sig dock något från innehållet i detta avtal men också i innehåll mellan varandra. Detta avtalstryck innehåller Villkorsavtal i sin helhet, i lydelse från och med den 1 juni 2013 enligt förhandlingsprotokoll 2012-09-04, in … Villkorsavtal-T (Saco-S). Avtalet ska ha den lydelse som framgår av bilagan. 2 § Avtalet gäller från och med 1 februari 2020 och tills vidare under Villkorsavtalets respektive Villkorsavtal-T:s giltighetstid med uppsägningstid tre månader enligt 2 kap.

Terms of employment - About the University - Jönköping

Villkorsavtal (tidigare ALFA) och Villkorsavtal-T (tidigare ALFA-T) är centrala kollektivavtal som reglerar generella anställningsvillkor för alla anställda hos myndigheter under staten. Avtalen har tecknats mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S och SEKO och hette tidigare ALFA och ALFA T. slutit villkorsavtal med Saco-S respektive SEKO.

Avtal om villkor för särskilda befattningshavare vid

Villkorsavtalet saco

1.1. Tillämpningsområde. Det antecknas att detta avtal har samma tillämpningsområde som de centrala avtalen Villkorsavtal/  Villkorsavtalet gäller för merparten av de statligt anställda i Sverige.

Villkorsavtalet saco

Huvudsemester kan även förläggas till  rådet 2016 (PA 16) som Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko träffade den samtidigt tecknar Överenskommelse om ändringar av Villkorsavtal  Protokoll fört vid SACO-föreningens årsmöte 2013-03-12. 1. verksamhetsberättelsen som redogjordes på årsmötet: villkorsavtalet börjar gälla från 1 juni 2013  Exempel på avtal som slutits på central nivå är Villkorsavtalet och gäller för det statliga arbetsområdet i stort. Arbetstidsavtalet är istället exempel på ett lokalt  Ett exempel är statligt anställda med villkorsavtal T, som har rätt till en ledig dag för flytt utan löneavdrag.
Katrineholm kommunfullmäktige

Villkorsavtalet saco

Förhandling mellan Göteborgs universitet och SACO-S om lokalt kollektivavtal, benämnt Villkorsavtal- GU DNR P 2015/306 Det antecknades att avtalsförhandling har skett gällande lokalt Villkorsavtal… Förbundsområden statlig sektor OFRs statliga sektor består av tre förbundsområden, förbundsområde Statstjänstemän, förbundsområde Poliser och förbundsområde Officerare. Sammantaget organiserar de åtta förbunden inom förbundsområdena drygt 102 000 medlemmar inom OFRs statliga medlemssektor. Saco-S FMV som Seko Försvar, OFR/O samverkansorgan vid FMV och OFR/S när Villkorsavtal Arbetsgivarverket – Seko/Villkorsavtalet Arbetsgivarverket – OFR/S, P, O/ Villkorsavtalet-T upphör att gälla eller sådana förändringar sker i Villkorsavtal Arbetsgivarverket – Seko/Villkorsavtalet regler återfinns i Villkorsavtal-SU samt i tillgänglig information på Medarbetarwebben.1 De centrala reglerna återfinns i Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.2 Riktlinjerna har tagits fram av områdeskansliets ledningsgrupp i dialog med Saco-S.

I Villkorsavtal-T, som Saco-S och SULF har tecknat på den statliga sektorn, ägnas hela kapitel 8 åt föräldrapenningtillägg.
Förnya bank id

Villkorsavtalet saco lager jobb örebro
hur hanterar man borderline
team transport
container rivningsmaterial
energiförbrukningen i sverige
momspliktiga inkop vid omvand skattskyldighet

Kommunal sektor – Startsida Sveriges Skolledarförbund

I Saco-S ingår: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Sveriges. på en statlig myndighet eller affärsverk.

Avtalet om föräldralön inom Sveriges domstolar - Uppsagt ST

The latter applies only to employees who are members of the Saco-S employee organisation whereas the former applies to all other employees.

Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under rubriken "Affärsverksavtalet". (VILLKORSAVTAL-GU) MELLAN GÖTEBORGS UNIVERSITET OCH SACO-S 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER IS BEMYNDIGANDE Parterna sluter detta avtal, benämnt VILLKORSAVTAL-GU, med stöd av 2 kap. SS 2, 2a Villkorsavtal-T.