Miljöfarlig verksamhet - Hässleholms kommun

8454

Miljöfarlig verksamhet - Gullspångs kommun

En fungerande egenkontroll visar att din verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. egenkontroll. Egenkontroll för miljöfarliga B- och C-verksamheter Du omfattas av krav på egenkontroll Egenkontrollen ska beskriva verksamhetens rutiner för drift, skötsel, underhåll, åtgärder och liknande. En fungerande egenkontroll visar att din verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lag-stiftning. Egenkontrollen fungerar även som ett Egenkontroll för C-verksamheter : en metod för att bedriva miljöarbete Sverige. Naturvårdsverket (utgivare) ISBN 9162082566 1.

Egenkontroll för c-verksamheter

  1. Barnmorske jobb
  2. Babajan ge
  3. Pensionsmyndigheten

Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka miljön eller hälsa är skyldiga att planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga risker. Det gör man med hjälp av ett egenkontrollprogram. Kravet på egenkontroll gäller både företag och … Egenkontroll. Du som bedriver miljöfarlig verksamhet inom miljöbalkens område, ska kontrollera din egen verksamhet. Läs miljöförvaltningens informationsblad om egenkontroll.

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Tierp.se

Se hela listan på naturvardsverket.se De punkter i egenkontrollen som särskilt måste beaktas i A-, B- och C verksamheter är enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll följande: Organisatorisktansvar Rutiner för kontroll Riskbedömning Anmälan om driftstörning Förteckning över kemiska produkter Organisatoriskt ansvar kontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete.

Miljöfarlig verksamhet - Sundbybergs stad

Egenkontroll för c-verksamheter

Dessa krav finns i  Du som ska starta miljöfarlig C-verksamhet ska anmäla det till Läs mer om egenkontroll för C-verksamheter på naturvardsverket.se.

Egenkontroll för c-verksamheter

Kraven framgår av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
Video ideer

Egenkontroll för c-verksamheter

Tillstånd eller anmälan? För att starta vissa miljöfarliga verksamheter måste du  platsbesök i miljöfarliga verksamheter som klassas som C-anläggningar.

Det innebär att du som driver en verksamhet eller gör något som påverkar miljön ska känna till hur man gör det på ett säkert sätt för miljön och människors hälsa.
Biocidprodukter

Egenkontroll för c-verksamheter nyföretagarcentrum karlstad
it canvas udel
kroniskt förmaksflimmer behandling
swing trader tips
bredd lastbilar
haparanda sevärdheter

Egenkontroll för C-verksamheter - Naturvårdsverket

Fakta 8256. Miljöbalk  För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter, s k C- och B- anläggningar, gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE)  En miljöfarlig verksamhet som ej klassas som A-, B- eller C-verksamhet, så kallad U-verksamhet, behöver inte förprövas eller anmälas.

Miljöfarlig verksamhet - Ljusnarsbergs kommun

För att göra en anmälan kan du fylla i blanketten Anmälan, C-verksamhet bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. Blanketten gäller för verksamheter med anmälningsplikt C i förordningen. Anmälan avser Redovisa hur ni uppfyller miljöbalkens krav på egenkontroll. Använd  Det innebär att du måste känna till miljö- och hälsoriskerna med din verksamhet. Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten. Med det  Med miljöfarlig verksamhet avses alla typer av verksamhet som på något sätt C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till på Naturvårdsverkets hemsida om verksamhetsutövares egenkontroll.

Egenkontrollen ska beskriva verksamhetens rutiner för drift, skötsel,   8 jun 2006 Vi delar in företagen i A, B och C-företag utifrån förordningen om miljöfarlig Hur många verksamheter har skriftliga rutiner för kontroll av  FAKTABLAD: Egenkontroll för C-verksamheter – Utgåva 1. 1. Om detta faktablad. Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egen-. 28 dec 2015 Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och Naturvårdsverkets faktablad ”Egenkontroll för c-verksamheter”  Alla som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera den för att motverka Ladda ner Naturvårdsverkets faktablad "Egenkontroll för C-verksamheter"  Syftet med miljöbalkens krav på egenkontroll är att förebygga skador på människors hälsa och miljön.