Offentlig handling - Orust kommun

1887

Allmänna handlingar - Hagfors kommun

Då ska en allmän handling registreras så snart den har kommit in till myndigheten. I detta fallet så fort du har lämnat in skrivelserna. Det kan också handla om exempelvis e-post, fax, video- eller bandupptagningar. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättats av kommunen och förvaras där.

Inkommen handling kommun

  1. Öresundsgymnasiet landskrona schema
  2. Provtest mensa
  3. Hrutan kontakt
  4. Hus till salu ronneby kommun
  5. Hotell choice stockholm
  6. Jobba kväll göteborg

Här kan du läsa vad som kommit in och vad som skickats från kommunen. Inkommen post kan till exempel komma från myndigheter privatpersoner, länsstyrelser, företag och andra organisationer. En inkommen handling kan till exempel vara ett brev, ett e-postmeddelande eller en ljudinspelning som lämnats till kommunen. En handling som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling.

Begära ut offentlig handling - Överkalix.se - Överkalix kommun

Inkommen eller upprättad Offentlig Sekretessbelagd (enligt § i offentlighets-och sekretesslagen) Ej allmän-Privata brev - Minnesanteckningar - Utkast, arbetsmaterial-Handling som mottagare får i funktion av politisk eller facklig förtroendevald Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. En handling kan vara * ej allmän handling. behöver/får ej lämnas ut.

Offentlighet och allmänna handlingar - Vännäs kommun

Inkommen handling kommun

De har inkommit till eller är upprättade hos en myndighet. En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten, eller om den är adresserad till särskild tjänsteman, när den anlänt till denne. Handlingen kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens ärendehanteringssystem. Inkommen till myndigheten betyder att den ska ha skickats eller på annat sätt överlämnats dit. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Inkommen handling kommun

Oftast handlar det  förvaras hos en myndighet. Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer.
Nykopings auktionshus

Inkommen handling kommun

(Se vidare under punkten 3.3). En handling är vanligen ett brev, protokoll, beslut, men det kan också vara e-post med mera (se vidare 3.3). En handling anses inkommen om den anlänt till myndigheten utifrån, t ex från en annan myndighet eller en annan verksamhetsgren i samma myndighet.

inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit. 20 nov 2018 Nedan kommer jag att redogöra för vad som är en allmän handling, hur man En handling anses inkommen om den anlänt till myndigheten utifrån, t ex från en Och får en kommun eller myndighet begära ut information från& Är handlingen inkommen eller upprättad? Förvaras den hos myndigheten? Är handlingen helt fri från sekretess?
Mall tjänstgöringsbetyg

Inkommen handling kommun utbildning djur skåne
vidarebefordra mail från tele2
lidköping invånare
produktplacering solsidan
aktiv data fraktsedel
vad kostar det att skicka brev inom sverige
hage engelska översättning

Arkiv och diarium - Markaryd - Markaryds kommun

Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer.

Arkiv och diarium - Markaryd - Markaryds kommun

En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där. Inkommen En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Allmän handling kontra offentlig handling Handling? Allmän 1. Förvarad 2. Inkommen eller upprättad Offentlig Sekretessbelagd (enligt § i offentlighets-och sekretesslagen) Ej allmän-Privata brev - Minnesanteckningar - Utkast, arbetsmaterial-Handling som mottagare får i funktion av politisk eller facklig förtroendevald Use Google to translate the web site.

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. Handlingen ska också vara inkommen eller upprättad hos en myndighet. En handling är inkommen tilll en myndighet om den har skickats eller på annat sätt överlämnats dit. En handling är upprättad om den till exempel är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. Allmänna handlingar. Allmänna handlingar är handlingar som uppfyller två krav: 1.