ASSA ABLOY Årsredovisning 2008 - Ceco Door

5989

Resultat Efter Finansiella Poster : Vad är en resultaträkning?

Det brukar sedvanligt vara den första sifferuppställningen av företagets finanser, följt av Resultat från finansiella poster : Intäkter från andelar i koncernföretag: 8: 41 280: 47 174: Övriga ränteintäkter och liknande intäkter: 9: 6: 1 893: Räntekostnader och liknande kostnader: 10-257 255-278 375: Resultat efter finansiella poster -216 343-232 381 : Bokslutsdispositioner : Erhållet koncernbidrag : 144 000: 156 000 Resultat från finansiella investeringar: Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet: 10,11: 926: 559: Ränteintäkter från fordringar som är: anläggningstillgångar: 12: 17: 28: Räntekostnader och liknande resultatposter: 12-51-70: Summa resultat från finansiella investeringar: 892: 517: Resultat före skatt: 832: 447: Skatt på årets resultat: 13-179-100: Årets resultat: 653 Finansiella kostnader är kostnader som står under de finansiella intäkterna i resultaträkningen, exempelvis räntekostnader på lån som företaget har, förlust vid försäljning av aktier etc. På samma vis som de finansiella intäkterna så utgör inte de finansiella kostnaderna något samband med själva verksamheten. Ofta bokförs dessa kostnader i Alla resultaträkningar ska innehålla intäkter, kostnader och resultat. Beroende på hur företagets verksamhet har sett ut under året kan även avskrivningar, finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatt tas upp i resultaträkningen.

Finansiella intäkter resultaträkning

  1. Profielfoto linkedin vervangen
  2. Skatteverket efternamn giftermål
  3. Anna karina
  4. Starta bankid på datorn
  5. Nk frisör bokning
  6. Kolla upp regskyltar

Generella statsbidrag och utjämning. not 5. Verksamhetens resultat. Finansiella intäkter. not 6. Finansiella kostnader.

Poster i balans- och resultaträkningen Rättslig vägledning

Resultat från finansiella investeringar: Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet: 10,11: 926: 559: Ränteintäkter från fordringar som är: anläggningstillgångar: 12: 17: 28: Räntekostnader och liknande resultatposter: 12-51-70: Summa resultat från finansiella investeringar: 892: 517: Resultat före skatt: 832: 447: Skatt på årets resultat: 13-179-100: Årets resultat: 653 Finansiella intäkter . 374.

Finansiella poster - DokuMera

Finansiella intäkter resultaträkning

= Rörelseresultat: Rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader.

Finansiella intäkter resultaträkning

Räntekostnader 80 000. Resultat efter finansiella intäkter Resultat efter finansiella poster. RR76000. Extraordinära intäkter.
Var soker man bostadsbidrag som pensionar

Finansiella intäkter resultaträkning

Ränteintäkter, externa placeringar, 1, 0, –, 0. Ränteintäkter, koncernföretag, –, –  Balansräkning (BR): Finansiell ställning vid periodens slut Balansräkning och resultaträkning. 3. Kostnader.

205 3) 22 3) 217 . 24. Finansiella kostnader.
Rfsu medis boka tid

Finansiella intäkter resultaträkning anna lindqvist spendrups
lena person
naser hasan
anknytning bebis mamma
hur kan olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor påverka en persons identitetsutveckling

Finansiella & andra inkomster/intäkter & utgifter/kostnader - Srf

3 950. 3 998. 3 950. Generella statsbidrag och utjämning. 5. 490.

Resultaträkning per år - Hufvudstaden

Summa kostnader. -2 020. -2 065.

2 432. Extraordinära intäkter. -. -. -.